A Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület elnöksége tájékoztatja az Egyesület tagjait, hogy megnyílt a 2009. június 14-17-e között Londonban megrendezendő ALAI kongresszus honlapja a www.alai2009.org címen. A honlap magában foglalja a programtervezetet, a regisztrációs űrlapot és a kísérő személyek programját, valamint utazási információt is tartalmaz.

Az elnökség határozata szerint az Egyesület az elnök és titkár költségei mellett ugyancsak fedezi két további tag részvételi díját (ami a 2009. március 31-ig történő regisztráció esetén 500 Ł). Az elnökség határozata szerint azok részesülnek a részvételi díj fedezése szempontjából előnyben, akik az egyesületi alap-tagdíjon felül az ALAI-tagság díjkülönbözetét is befizették 2008-ban. A jelentkezéseket az Egyesület e-mail címére ( Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ) kell küldeni; a kijelölésről az elnökség dönt.

Az Elnökség jelen döntéséről a tagokat elsősorban az Egyesület honlapja, illetve az ALAI tagdíjat fizetőket e-mail útján értesíti.

A Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület 2009-ben ismételten pályázatot ír ki az Apáthy-díjra. A pályázat célja a szerzői és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok tudományos igényű művelésének elősegítése, az e terület iránt elmélyült érdeklődést tanúsító alap,- szakjogászi vagy posztgraduális képzésben részt vevő egyetemi hallgatók ösztönzése.
Pályázni lehet minden olyan magyar nyelven elkészített szakdolgozattal (diplomamunkával), amely a szerzői jogot, különösen a szerzői jog aktuális kérdéseit, a gyakorlatban felmerült problémáit érinti, illetve a szerzői jognak más jogágakkal vagy társadalomtudományokkal (pl. közgazdaságtan, szociológia) való interdiszciplináris kutatása tárgyában jött létre. A pályázat további feltétele, hogy a szakdolgozatot (diplomamunkát) a 2008/2009. tanév keretében a jogász alapképzés, szakjogász képzés, illetve más posztgraduális képzés keretében nyújtsák be, és a pályázat eredményhirdetéséig nyilvános közlésre sem részben, sem teljes terjedelmében, sem más neve (vagy álnév) alatt még ne kerüljön.

A Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület éves rendes közgyűlését 2009. április 8-án du. 14:00 órakor tartja a Rátkai Klubban (1068 Budapest, Városligeti fasor 38.). Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés – amely az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes – időpontja: 2009. április 8-án du. 14:30 óra.

A szakmai tanácskozással egybekötött ülés tervezett naprendje (14:00 vagy 14:30 óra):

1. A levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztása.
2. Az Egyesület 2008. éves beszámolójának és mérlegének az elfogadása.
3. Az Egyesület 2009. éves költségvetésének az elfogadása.
4. Az Egyesület 2009. éves munkatervének az elfogadása.
5. Az Apáthy István-díj pályázati felhívásának véglegesítése és a bíráló bizottság kijelölése.
6. Az ALAI 2009. évi londoni kongresszusának (június 15-17.) kiadott kérdőív megválaszolása és a kongresszuson való részvétel.
7. Különfélék.

15:00 óra (vagy 15:30)

Szakmai ankét időszerű szerzői jogi kérdésekről. Dr. Kiss Zoltán az árva művek egyes felhasználásának engedélyezésére vonatkozó kormányrendelet tervezetéről, Dr. Gyenge Anikó pedig a szerzői jog és egyes szomszédos jogok védelmi idejéről szóló 2006/116/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításával kapcsolatos fejleményekről ad tájékoztatást.

A Szerzői Jogi Szakértő Testület (SzJSzT), a Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület (MSzJF) és a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület (MIE)

2008. november 14-én de. 10 órai kezdettel

közös szakmai napot szervez a Magyar Szabadalmi Hivatal földszinti konferenciatermében (1054 Budapest, Garibaldi u. 2.).

A szakmai nap programja a következő:

1) Xavier Blanc előadása “Copyright and related rights initiatives in Brussels and Paris” címmel (Blanc úr a SPEDIDAM (a francia előadóművészek közös jogkezelő szervezete) jogi és nemzetközi igazgatója és az AEPO-ARTIS (az európai előadóművészi szervezetek egyesülete) főtitkára; előadásában – amelyre a francia EU elnökség idején kerül sor – szó lesz az Európai Bizottságnak a szerzői és szomszédos jogok közös jogkezelését érintő tevékenységéről (az on-line jogosításról szóló ajánlásról, a versenyjogi intézkedésékről, a kötelezettségszegési eljárásról) és újabb javaslatairól (különös tekintettel az előadóművészek és a hangfelvétel-előállítók védelmi idejének a kiterjesztésére vonatkozó javaslatra), épp úgy mint a Sarkozy elnök által is támogatott új francia kezdeményezésről az illegális p2p rendszerek keretében elkövetett jogsértésekre adandó – az “Oliviennes megállapodásban” és az “Albanel tervezetben” foglalt – “fokozatos válaszra” (“graduated response;” “riposte graduée”) vonatkozó elképzelésekről. Az előadás, kérésünkre, angol nyelven hangzik el.)

2) Rövid beszámoló a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról.

3) A 2008. évi Apáthy-díj(ak) átadása.

A szakmai napon, az SzJSzT, az MSzJF és a MIE tagjain kívül, szívesen vesszük más érdeklődők részvételét is. A részvétel minden érdeklődő számára ingyenes.


id. Dr. Ficsor Mihály
az SzJSzT és az MSzJF elnöke

Az Egyesület elnöke elkészítette és megküldte az Igazságügyi Minisztériumba az Szjt. módosításának tervezetéhez tett észrevételeit. Az észrevételeket tartalmazó dokumentum letölthető ide kattintva.

Ön itt van: Home Egyesületi hírek