A Magyar Szerzői Jogi Fórum éves rendes közgyűlését 2010. március 18-án 14:30 órakor tartja a Magyar Szabadalmi Hivatal földszinti konferencia-termében (Budapest, V. kerület, Garibaldi utca 2.).

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés – amely az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes – időpontja: 2010. március 18-án 15:00 óra.

A közgyűlést követően (a kezdés időpontjától függően 15:00 vagy 15:30 órától) szakmai ankétot tartunk időszerű szerzői jogi kérdésekről. Az ankét során Dr. Gyenge Anikó az Európai Uniós törekvésekről és irányokról tart tájékoztatót, majd Dr. Hajagos Éva mutatja be az OKM Szerzői Jogi Irodáját.

A Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület 2009. évben is – immár nyolcadik alkalommal – pályázatot írt ki az Apáthy István-díjra, a 2008/2009. tanévben felsőfokú képzésben részt vevő egyetemi hallgatók részére. A pályázatra öt munka érkezett, melyeket öttagú bíráló bizottság értékelt. A bíráló bizottság által meghatározott eredmény szerint a II. helyezés nem került kibocsátásra, a III. helyezést pedig megosztva kapta két pályázó.

A pályázat I. helyezettje Lovas Lilla Júlia „A szoftver jogi oltalma” című munkája lett. Megosztott III. helyezést kapott Bagoly Andrea és Nagy Dániel Endre.

Az ünnepélyes eredményhirdetésre az „új” szerzői jogi törvény hatálybalépésének tízedik évfordulója kapcsán rendezett szakmai rendezvényen, a Magyar Szabadalmi Hivatalban került sor.

Az "új" szerzői jogi törvény hatálybalépésének tízedik évfordulója alkalmából közös szakmai ankétot szervez a Magyar Szabadalmi Hivatal, a  Szerzői Jogi Szakértő Testület, a Magyar Szerzői Jogi Fórum és a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület.
 
A konferencián előadást tart:
Bendzsel Miklós, a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke. Előadásának címe:  „A magyar szerzői jogi törvény elmúlt tíz évének gyümölcsei és gyötrelmei”;
Christian Wichard, aki jelenleg a Német Szövetségi Igazságügyi Minisztérium kereskedelmi és gazdasági jogért felelős igazgató-helyettese, decembertől pedig a WIPO egyik – egyebek mellett a mi térségünkért is felelős – főigazgató helyettese lesz.
Szinger András, az Artisjus főigazgatója. Előadásának címe: „Jogérvényesítés a közös jogkezelésben - az új Szjt. hatálya alatt”.
 
Moderátor: Tomori Pál, az EJI igazgatója, az MSzJF alelnöke, a MIE szerzői jogi alelnöke.
 
Az előadásokat követően kerül sor a Magyar Szerzői Jogi Fórum által nyolcadik alkalommal kiírt Apáthy-díj ünnepélyes eredményhirdetésére. Az első magyar szerzői jogi törvény – az 1884. évi XVI. törvény – Arany László kezdeményezését követően Apáthy István előterjesztése alapján született meg. A pályázat a neves jogtudós, a pesti tudományegyetem hajdani rektora, Apáthy István (1829-1889), akinek személyében az 1870-es évek egyik legnagyobb tekintélyű kodifikátorát, a nemzetközi, a kereskedelmi és váltójog első tudományos művelőjét tisztelheti a hazai jogásztársadalom, szellemi öröksége ápolását tűzte ki célul.


A konferencia időpontja: 2009. november 12.; 14:30 óra
A konferencia helyszíne: Magyar Szabadalmi Hivatal II. emeleti konferenciaterme (1054 Budapest, Garibaldi utca 2.; térkép)

A konferencia ingyenes, előzetes regisztrációt nem igényel.

Ficsor Mihály, a Magyar Szerzői Jogi Fórum egyesület elnökének 70. születésnapja tiszteletére könyvet jelentetett meg a Szent István Társulat. A kötet szerzői között számos kiváló hazai és külföldi szerzői jogász, kolléga található meg, így például Carlos Fernández Ballesteros, Jørgen Blomqvist, Jukka Liedes, André Lucas, Tarja Koskinen-Olsson.

A kötet fülszövegében Bendzsel Miklós, a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke, az alábbiakat írja:

"Ficsor Mihály 70. születésnapja alkalmából a szellemi küzdőtársak, kollégák, tanítványok és tisztelők írásaiból szerkesztett kötet az üstökös magja által keltett és húzott csóvához hasonlatos. Hisszük, hogy hatása azonban e páratlan jelenségnél állandóbb, az egymást követő fiatal szakember-generációk számára önbizalmat és közbizakodást keltően friss és mozgósító marad – különösen fáradhatatlan és ösztönző aktivitásának, állandó javító-jobbító hajlamának köszönhetően.
Így hát a „szellemi tulajdonvédelem”, különösen a szerzők és előadók érdekeinek erősítéséért, a nemzetközi szerzői jogi egyezmények megújítása terén végzett munkájáért „a nemzeti közjó” hazai lovagkeresztjével is elismert nagyrabecsült Barátunkat Händel Tűzijáték zenéje pompás rézfúvós hangzatai felidézésével köszönthetjük méltóképpen.

Con fuoco,
Con festivita


Bendzsel Miklós"

Az Egyesület nevében Ficsor Mihály és Kiss Zoltán elkészítette és megküldte a válaszokat az ALAI 2009. évi közgyűlésére összeállított kérdőívre.
A válaszok letölthetőek ide kattintva..

Ön itt van: Home Egyesületi hírek