Az ALAI (Association et Litteraire Artistique Internationale, Párizs) és a Szerzői Jogvédő Társaságok Európai Szövetsége (GESAC) közös célja, hogy előmozdítsák, fejlesszék a szerzői joggal, illetve a közös jogkezeléssel foglalkozó IP szakértők és hallgatók új generációinak képzését. A díjat minden évben két olyan hallgató kaphatja meg, akik a szerzői jog területén folytatják kutatásukat, különös figyelmet fordítva az európai uniós szabályozást és a közös jogekezelést érintő kérdésekre. A díj első alkalommal várhatóan 2019 májusában, Brüsszelben, egy közös ALAI/GESAC konferencia keretében kerül majd odaítélésre.

A díjjal kapcsolatos további információk a következő linken érhetők el: http://authorsocieties.eu/alai-award

 

 

 

Pályázati felhívás

A neves jogtudós, a pesti tudományegyetem hajdani rektora, az első magyar szerzői jogi törvény előterjesztője, Apáthy István (1829-1889) szellemi öröksége ápolásának jegyében a Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület pályázatot ír ki

APÁTHY ISTVÁN-DÍJRA

1.    A pályázat célkitűzése:

A pályázatot kiíró szándéka a szerzői jog, és a szerzői joghoz kapcsolódó más jogágak, társadalomtudományok tudományos igényű művelésének elősegítésére, az e terület iránt elmélyült érdeklődést tanúsító felsőfokú képzésben részt vevő egyetemi hallgatók ösztönzésére irányul.

2.    A pályázat feltételei:

Pályázni lehet minden olyan magyar nyelven elkészített szakdolgozattal (diplomamunkával), amely a szerzői jogot, különösen a szerzői jog aktuális kérdéseit, a gyakorlatban felmerült problémáit érinti, illetve a szerzői jognak más jogágakkal vagy társadalomtudományokkal (pl. közgazdaságtan, szociológia) való interdiszciplináris kutatása tárgyában jött létre. A pályázat további feltétele, hogy a szakdolgozatot (diplomamunkát) a 2016/2017. tanév keretében a jogász alapképzés, szakjogász képzés, illetve más posztgraduális képzés keretében nyújtották be, és a pályázat eredményhirdetéséig nyilvános közlésre sem részben, sem teljes terjedelmében, sem más neve (vagy álnév) alatt még nem került. A pályázaton való részvételt ugyanakkor nem akadályozza, ha a szerző pályaművét más pályázatra is benyújtja, ha annak hivatalos eredményhirdetésére az Apáthy-pályázat benyújtási határidejét követően kerül csak sor.

3.    A pályázók köre:

A pályázaton a 2016/2017. tanévben felsőfokú képzésben részt vevő egyetemi hallgatók indulhatnak.

4.    A pályázati díj összege és annak elbírálása:

A pályázati díj összege bruttó 250 000 Ft, azaz kettőszázötvenezer forint. A pályázatokat a kiíró szervezet által kijelölt bíráló bizottság bírálja el. Az I. helyezett bruttó 125 000 Ft azaz százhuszonötezer forint, a II. helyezett bruttó 75 000 Ft, azaz hetvenötezer forint, a III. helyezett bruttó 50 000 Ft, azaz ötvenezer forint pénzjutalomban részesül. A pénzjutalom adóköteles.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a bíráló bizottság döntésének megfelelően a díjakat megosztottan ítélje oda vagy – arra érdemes pályamű hiányában – helyezettet ne hirdessen. A pályázat kiírója lehetőség szerint támogatja a díjazott pályaművek megjelentetését az "Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle" és/vagy az „Infokommunikáció és Jog” című szakfolyóiratokban, a folyóiratok szerkesztői által meghatározott terjedelemben.

 
5.    A pályázat formai követelményei:

A pályázatok a 2. pontban megjelölt feltételeken túl nem esnek semmilyen tartalmi, terjedelmi korlátozás alá, azonban meg kell felelniük a szakdolgozattól (diplomamunkától) elvárható alapvető formai és tartalmi követelményeknek. A pályaműveket három példányban kell megküldeni a pályázatot kiíró részére, mellékelve egy nyílt nevezési lapot a következő adatok feltüntetésével:
•    A pályázó neve, egyetemi évfolyama, lakcíme, telefonszáma, valamint e-mail címe
•    A pályamű címe
•    A pályázó felsőoktatási intézményének a megnevezése, címe, telefon és fax száma, valamint e-mail címe
•    Képzés megjelölése (alapképzés, szakjogász képzés, más posztgraduális képzés)
•    A konzulens tanár/tanárok neve
A pályázathoz csatolni szükséges a konzulens oktató (oktatók) rövid, írásos ajánlását. A pályaművet továbbá elektronikus úton, pdf formátumban is meg kell küldeni az  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.

6.    A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. október 16.

Az eredményhirdetésről, az ünnepélyes díjátadás helyéről és időpontjáról a díjazottak közvetlen értesítést kapnak. A pályázat végeredménye és a bíráló bizottság bírálata a pályázatot kiíró szervezet honlapján (www.mszjf.hu) is közzétételre kerülnek. Pályázó a pályamű benyújtásával hozzájárul, hogy a pályázat kiírója a pályaművet a saját honlapján lehívásra hozzáférhetővé tegye.

7.    A pályázatok benyújtásának helye és címe:

Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület, 1033 Budapest, Vörösvári út 101.


Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület

A Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület Közgyűlése 2016. március 7. napján módosította az Egyesület Alapszabályát az Egyesület új székhelyének nyilvántartásba történő bejegyzése, valamint annak érdekében, hogy az Alapszabály rendelkezései összhangba kerüljenek az Új Ptk. szabályaival. Az alapszabály-módosítások a Fővárosi Törvényszék 7.Pk.60.241/2001/23. számú végzésével 2016. szeptember 6. napján emelkedtek jogerőre. Az Egyesület új Alapszabálya itt érhető el.

A Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület 2016-ban ismételten pályázatot ír ki az Apáthy-díjra. A pályázat célja a szerzői és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok tudományos igényű művelésének elősegítése, az e terület iránt elmélyült érdeklődést tanúsító felsőfokú képzésben részt vevő egyetemi hallgatók ösztönzése.

Pályázni lehet minden olyan magyar nyelven elkészített szakdolgozattal (diplomamunkával), amely a szerzői jogot, különösen a szerzői jog aktuális kérdéseit, a gyakorlatban felmerült problémáit érinti, illetve a szerzői jognak más jogágakkal vagy társadalomtudományokkal (pl. közgazdaságtan, szociológia) való interdiszciplináris kutatása tárgyában jött létre. A pályázat további feltétele, hogy a szakdolgozatot (diplomamunkát) a 2015/2016. tanév keretében a jogász alapképzés, szakjogász képzés, illetve más posztgraduális képzés keretében nyújtották be, és a pályázat eredményhirdetéséig nyilvános közlésre sem részben, sem teljes terjedelmében, sem más neve (vagy álnév) alatt még nem került. A pályázaton való részvételt ugyanakkor nem akadályozza, ha a szerző pályaművét más pályázatra is benyújtja, ha annak hivatalos eredményhirdetésére az Apáthy-pályázat benyújtási határidejét követően kerül csak sor.
 
A részletes pályázati felhívás ide kattintva letölthető.

A Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület 2015-ben ismételten pályázatot ír ki az Apáthy-díjra. A pályázat célja a szerzői és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok tudományos igényű művelésének elősegítése, az e terület iránt elmélyült érdeklődést tanúsító alap,- szakjogászi vagy posztgraduális képzésben részt vevő egyetemi hallgatók ösztönzése.

Pályázni lehet minden olyan magyar nyelven elkészített szakdolgozattal (diplomamunkával), amely a szerzői jogot, különösen a szerzői jog aktuális kérdéseit, a gyakorlatban felmerült problémáit érinti, illetve a szerzői jognak más jogágakkal vagy társadalomtudományokkal (pl. közgazdaságtan, szociológia) való interdiszciplináris kutatása tárgyában jött létre. A pályázat további feltétele, hogy a szakdolgozatot (diplomamunkát) a 2014/2015. tanév keretében a jogász alapképzés, szakjogász képzés, illetve más posztgraduális képzés keretében nyújtsák be, és a pályázat eredményhirdetéséig nyilvános közlésre sem részben, sem teljes terjedelmében, sem más neve (vagy álnév) alatt még ne kerüljön.
 
Dr. Mezei Péter és Dr. Munkácsi Péter felajánlásában bruttó 75.000 Ft különdíjban részesül az a pályázó, aki a szerzői jogot jogtörténeti megközelítésben vagy összehasonlító módszerrel vizsgáló legjobb pályaművet nyújtja be. A különdíjban részesítendő pályázat feltételeire egyebekben a fenti előírások vonatkoznak. A különdíj célja, hogy ösztönözze jogtörténeti vagy a jogösszehasonlítás módszereit alapul vevő tanulmányok készítését.
 
A részletes pályázati kiírás ide kattintva letölthető.
Ön itt van: Home Egyesületi hírek