A Magyar Szerzői Jog Fórum Egyesület 2013-ban tizenkettedik alkalommal írt ki pályázatot az Apáthy István-díjra. A kiírásra a hat pályamunka érkezett, amelyet hattagú bíráló bizottság értékelt.

A bíráló bizottság döntése alapján a 2014. évi Apáthy István-díjra kiírt pályázat első helyezését Tímár Adrienn nyerte el, dolgozatának címe: Filmvászonhősök a szellemi tulajdon labirintusában: A filmipar 21. századi jogi kihívásai a character merchandising területén.

A pályázaton második helyezésben részesült Gyémánt András, "Az online zeneipar terjeszkedőben – Szerzői jogi kilátások az internet korában" című dolgozatával.

A bíráló bizottság harmadik helyben részesítette Takács Nóra Emesét, "Zeneművek és filmek felhasználása digitális környezetben" című dolgozatáért.

A pályázati kiírás szerint Dr. Mezei Péter és Dr. Munkácsi Péter különdíjat ajánlott fel annak a pályázónak, aki a szerzői jogot jogtörténeti megközelítésben vagy összehasonlító módszerrel vizsgáló legjobb pályaművet nyújtja be. A különdíjat felajánlók a pályamunkákat megvizsgálva úgy döntöttek, a különdíj nem kerül kiosztásra.

A 2014. évi Apáthy-díj ünnepélyes átadására 2013. november 6-án 14:30 órakor kerül sor az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület székhelyén (1016 Budapest, Mészáros u. 15-17.) megrendezésre kerülő szakmai ankéton. Az ankéton előadást tart dr. Jójárt Eszter, dr. Csöndes Mónika és dr. Lendvai Zsófia. A szakmai ankét részletei megtalálhatóak itt.

A neves jogtudós, a pesti tudományegyetem hajdani rektora, az első magyar szerzői jogi törvény előterjesztője, Apáthy István (1829-1889) szellemi öröksége ápolásának jegyében a Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület pályázatot ír ki


APÁTHY ISTVÁN-DÍJRA

1. A pályázat feltételei:

Pályázni lehet minden olyan magyar nyelven elkészített szakdolgozattal (diplomamunkával), amely a szerzői jogot, különösen a szerzői jog aktuális kérdéseit, a gyakorlatban felmerült problémáit érinti, illetve a szerzői jognak más jogágakkal vagy társadalomtudományokkal (pl. közgazdaságtan, szociológia) való interdiszciplináris kutatása tárgyában jött létre. A pályázat további feltétele, hogy a szakdolgozatot (diplomamunkát) a 2013/2014. tanév keretében a jogász alapképzés, szakjogász képzés, illetve más posztgraduális képzés keretében nyújtották be, és a pályázat eredményhirdetéséig nyilvános közlésre sem részben, sem teljes terjedelmében, sem más neve (vagy álnév) alatt még nem kerültek. A pályázaton való részvételt ugyanakkor nem akadályozza, ha a szerző pályaművét más pályázatra is benyújtja, ha annak eredményhirdetésére az Apáthy-pályázat benyújtási határidejét követően kerül csak sor.


2. A pályázók köre:

A pályázaton a 2013/2014. tanévben felsőfokú képzésben részt vevő egyetemi hallgatók indulhatnak.

3. A pályázati díj összege és annak elbírálása:

A pályázati díj összege bruttó 250 000 Ft, azaz kettőszázötvenezer forint. A pályázatokat a kiíró szervezet által kijelölt öttagú bíráló bizottság bírálja el.  Az I. helyezett bruttó 125 000 Ft azaz százhuszonötezer forint, a II. helyezett bruttó 75 000 Ft, azaz hetvenötezer forint, a III. helyezett bruttó 50 000 Ft, azaz ötvenezer forint pénzjutalomban részesül.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a bíráló bizottság döntésének megfelelően a díjakat megosztottan ítélje oda vagy – arra érdemes pályamű hiányában – helyezettet ne hirdessen. A pályázat kiírója támogatja a díjazott pályaművek megjelentetését az "Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle" című szakfolyóiratban.

4. A pályázat célkitűzése:

A pályázatot kiíró szándéka a szerzői jog, és a szerzői joghoz kapcsolódó más jogágak, társadalomtudományok tudományos igényű művelésének elősegítésére, az e terület iránt elmélyült érdeklődést tanúsító felsőfokú képzésben részt vevő egyetemi hallgatók ösztönzésére irányul.


5. A pályázat formai követelményei:

A pályázatok a 4. pontban megjelölt feltételeken túl nem esnek semmilyen tartalmi, terjedelmi korlátozás alá, azonban meg kell felelniük a szakdolgozattól (diplomamunkától) elvárható alapvető formai követelményeknek. A pályaműveket három példányban kell megküldeni a pályázatot kiírók részére, mellékelve egy nyílt nevezési lapot a következő adatok feltüntetésével:

•    A pályázó neve, egyetemi évfolyama, lakcíme, telefonszáma, valamint e-mail címe
•    A pályamű címe
•    A pályázó felsőoktatási intézményének a megnevezése, címe, telefon és fax száma, valamint e-mail címe
•    Képzés megjelölése (alapképzés, szakjogász képzés, más posztgraduális képzés)
•    A konzulens tanár/tanárok neve

A pályázathoz csatolni szükséges a konzulens oktató (oktatók) rövid, írásos ajánlását. A pályaművet továbbá elektronikus úton, pdf formátumban is meg kell küldeni az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.

Dr. Mezei Péter és Dr. Munkácsi Péter felajánlásában bruttó 75.000 Ft különdíjban részesül az a pályázó, aki a szerzői jogot jogtörténeti megközelítésben vagy összehasonlító módszerrel vizsgáló legjobb pályaművet nyújtja be. A különdíjban részesítendő pályázat feltételeire egyebekben a fenti előírások vonatkoznak. A különdíj célja, hogy ösztönözze jogtörténeti vagy a jogösszehasonlítás módszereit alapul vevő tanulmányok készítését. A különdíjról a felajánlók döntenek. A különdíj felajánlói fenntartják a jogot arra, hogy a különdíjat megosztottan ítéljék oda vagy – arra érdemes pályamű hiányában – különdíjat ne hirdessenek.

6. A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. július 30.

Az eredményhirdetésről, az ünnepélyes díjátadás helyéről és időpontjáról a díjazottak külön értesítést kapnak. A pályázat végeredménye és a bíráló bizottság bírálata és a díjazott pályaművek a pályázatot kiíró szervezet honlapján (www.mszjf.hu) is közzétételre kerülnek.

7. A pályázatok benyújtásának helye és címe:

Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület, 1068 Budapest, Városligeti fasor 38.


Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület

A Magyar Szerzői Jog Fórum Egyesület 2013-ban tizenegyedik alkalommal írt ki pályázatot az Apáthy István-díjra. A kiírásra a hét pályamunka érkezett, amelyet öttagú bíráló bizottság értékelt.

A bíráló bizottság döntése alapján a 2013. évi Apáthy István-díjra kiírt pályázat első helyezését Holler Péter nyerte el, dolgozatának címe: Jogközösség a szellemi tulajdonon.

A pályázaton második helyezésben részesült Schwertner Nikolett Beatrix, "A zeneművek szerzői jogi szabályozása egy zeneszerző szemszögéből" című dolgozatával.

A bíráló bizottság harmadik helyben részesítette Takó Sándor, "A filmkészítés folyamatát övező polgári jogi kérdések Magyarországon és az Egyesült Államokban, különös tekintettel a szerzői jogra" című dolgozatáért.

A 2013. évi Apáthy-díj ünnepélyes átadására 2013. november 6-án 14:30 órakor kerül sor az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület székhelyén (1016 Budapest, Mészáros u. 15-17.) megrendezésre kerülő szakmai ankéton. Az ankéton előadást tart Burak Özgen, a GESAC vezető jogtanácsosa, előadásának címe: Music Licensing in Europe (az előadás nyelve angol). A szakmai ankét részletei megtalálhatóak itt.

Ön itt van: Home Apáthy-díj Kiírások, eredmények