Az Apáthy-díj ünnepélyes átadására 2009. november 12-én 14:30 órakor kerül sor a Magyar Szabadalmi Hivatalban megrendezésre kerülő szakmai ankéton. A szerzői jogi törvény hatálybalépésének tízedik évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő rendezvényen előadást tart Christian Wichard (Német Szövetségi Igazságügyi Minisztérium), Bendzsel Miklós (elnök, Magyar Szabadalmi Hivatal) és Szinger András (főigazgató, Artisjus). A szakmai ankét részletei megtalálhatóak itt.

Pályázati felhívás

Az első magyar szerzői jogi törvény – az 1884. évi XVI. törvény – Arany László kezdeményezését követően Apáthy István előterjesztése alapján született meg. A törvény korszerű, a polgári viszonyokhoz igazodó kodifikációt valósított meg, a szellemi tulajdon napjainkig meghatározó elméleti alapjáról kiindulva.

A neves jogtudós, a pesti tudományegyetem hajdani rektora, Apáthy István (1829-1889), akinek személyében az 1870-es évek egyik legnagyobb tekintélyű kodifikátorát, a nemzetközi, a kereskedelmi és váltójog első tudományos művelőjét tisztelheti a hazai jogásztársadalom, szellemi öröksége ápolásának jegyében a Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület pályázatot ír ki

APÁTHY ISTVÁN-DÍJRA

1. A pályázat feltételei:

Pályázni lehet minden olyan magyar nyelven elkészített szakdolgozattal (diplomamunkával), amely a szerzői jogot, különösen a szerzői jog aktuális kérdéseit, a gyakorlatban felmerült problémáit érinti, illetve a szerzői jognak más jogágakkal vagy társadalomtudományokkal (pl. közgazdaságtan, szociológia) való interdiszciplináris kutatása tárgyában jött létre. A pályázat további feltétele, hogy a szakdolgozatot (diplomamunkát) a 2008/2009. tanév keretében a jogász alapképzés, szakjogász képzés, illetve más posztgraduális képzés keretében nyújtsák be, és a pályázat eredményhirdetéséig nyilvános közlésre sem részben, sem teljes terjedelmében, sem más neve (vagy álnév) alatt még ne kerüljön.

2. A pályázók köre:

A pályázaton a 2008/2009. tanévben felsőfokú képzésben részt vevő egyetemi hallgatók indulhatnak.

3. A pályázati díj összege és annak elbírálása:

A pályázati díj összege bruttó 250 000 Ft, azaz kettőszázötvenezer forint. A pályázatokat a kiíró szervezet által kijelölt öttagú bíráló bizottság bírálja el. Az I. helyezett bruttó 125 000 Ft azaz százhuszonötezer forint, a II. helyezett bruttó 75 000 Ft, azaz hetvenötezer forint, a III. helyezett bruttó 50 000 Ft, azaz ötvenezer forint pénzjutalomban részesül.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a bíráló bizottság döntésének megfelelően a díjakat megosztottan ítélje oda vagy – arra érdemes pályamű hiányában – helyezettet ne hirdessen. A pályázat kiírója támogatja a díjazott pályaművek megjelentetését az "Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle" című szakfolyóiratban.

4. A pályázat célkitűzése:

A pályázatot kiíró szándéka a szerzői jog, és a szerzői joghoz kapcsolódó más jogágak, társadalomtudományok tudományos igényű művelésének elősegítésére, az e terület iránt elmélyült érdeklődést tanúsító felsőfokú képzésben részt vevő egyetemi hallgatók ösztönzésére irányul.

5. A pályázat formai követelményei:

A pályázatok a 4. pontban megjelölt feltételeken túl nem esnek semmilyen tartalmi, terjedelmi korlátozás alá. A pályaműveket három példányban kell megküldeni a pályázatot kiírók részére, mellékelve egy nyílt nevezési lapot a következő adatok feltüntetésével:

- a pályázó neve, életkora, egyetemi évfolyama, lakcíme, telefon és fax száma, valamint e-mail címe;
- a pályamű címe;
- a pályázó felsőoktatási intézményének a megnevezése, címe, telefon és fax száma, valamint e-mail címe;
- képzés megjelölése (alapképzés, szakjogász képzés, más posztgraduális képzés);
- a konzulens tanár(ok) neve.

6. A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. június 30.

Az eredményhirdetésről, az ünnepélyes díjátadás helyéről és időpontjáról a díjazottak külön értesítést kapnak. A pályázat végeredménye és a bíráló bizottság bírálata a pályázatot kiíró szervezet honlapján (www.mszjf.hu) is közzétételre kerül.

7. A pályázatok benyújtásának helye és címe:

Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület, 1054 Budapest, Garibaldi utca 2.

A Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület 2008-ban ismételten pályázatot ír ki az Apáthy-díjra. A pályázat célja a szerzői és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok tudományos igényű művelésének elősegítése, az e terület iránt elmélyült érdeklődést tanúsító jogász alapképzésben részt vevő egyetemi hallgatók ösztönzése.
Pályázni lehet minden olyan magyar nyelven elkészített szakdolgozattal (diplomamunkával), amely a szerzői jogot, különösen a szerzői jog aktuális kérdéseit, a gyakorlatban felmerült problémáit érinti, illetve a szerzői jognak más jogágakkal vagy társadalomtudományokkal (pl. közgazdaságtan, szociológia) való interdiszciplináris kutatása tárgyában jött létre. A pályázat további feltétele, hogy a szakdolgozatot (diplomamunkát) a 2007/2008. tanév keretében nyújtották be a felsőoktatási intézmények nappali karain, és a pályázat eredményhirdetéséig nyilvános közlésre sem részben, sem teljes terjedelmében, sem más neve (vagy álnév) alatt még nem kerültek.

2007-ben hatodik alkalommal írta ki pályázatát a Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület (MSZJF) az Apáthy István – díj elnyerésére. A pályázatra a 2007. június 30-i benyújtási határidőig az alábbi pályaművek érkeztek be:

• A fájlmegosztás jogi kérdései (Schlemmer Tamás – konzulens: dr. Boytha György c. egyetemi tanár);

• Az internetről történő fájlletöltések szerzői jogi megítélése, különös tekintettel a zenefájlokra (Jenőfi Márk – konzulens: dr. Tattay Levente egyetemi tanár);

• A felhasználási szerződések, különös tekintettel a megfilmesítési szerződésekre (Fülöp Judit – konzulens: dr. Tattay Levente egyetemi tanár);

• Szerzői jogi felhasználási szerződések (Ágh Andrea – konzulens: dr. Tattay Levente egyetemi tanár).

Az MSZJF a 2007. április 4. napján tartott közgyűlésén egyhangúan meghozott 4/2007. számú határozata alapján a 2007. évi Apáthy István-díj bírálóbizottság tagjaivá Sár Csaba, Munkácsi Péter és Szinger András került kijelölésre.

A bírálóbizottság köszönettel fogadta valamennyi pályázó részvételét. A korábbi évekhez hasonlóan örömmel nyugtázta azt a tényt, hogy a hazai jogász alapképzés során nem kis számban jelentkeznek olyan egyetemi hallgatók, akik a kötelező alapkövetelményi szintnél nagyobb figyelmet szentelnek a szerzői jog aktuális kérdései iránt. A benyújtott pályaművek közül mindössze egy felelt meg a pályázat célkitűzésében megkívánt követelményeknek.

A fentiekre tekintettel a 2007. évi Apáthy István-díj elnyerésére a bírálóbizottság I. helyezésben részesíti

„A fájlmegosztás jogi kérdései”

című pályamunkát, amelynek szerzője: Schlemmer Tamás, konzulense: dr. Boytha György c. egyetemi tanár.

A bírálóbizottság a további benyújtott pályaműveket nem kívánja díjazásban részesíteni.

A bírálóbizottság egyben javasolja, hogy a díjnyertes pályamű az „Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle” 2008. évfolyamában publikálásra kerüljön.

Pályázati felhívás

Az első magyar szerzői jogi törvény - az 1884. évi XVI. törvény - Arany László kezdeményezését követően Apáthy István előterjesztése alapján született meg. A törvény korszerű, a polgári viszonyokhoz igazodó kodifikációt valósított meg, a szellemi tulajdon máig meg nem haladott elméleti alapjáról kiindulva.

A neves jogtudós, a pesti tudományegyetem hajdani rektora, Apáthy István (1829-1889), akinek személyében az 1870-es évek egyik legnagyobb tekintélyű kodifikátorát, a nemzetközi, a kereskedelmi és váltójog első tudományos művelőjét tisztelheti a hazai jogásztársadalom, szellemi öröksége ápolásának jegyében a Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület pályázatot ír ki

APÁTHY ISTVÁN-DÍJRA

1. A pályázat feltételei:

Pályázni lehet minden olyan szerzői jogi, különösen a szerzői jog aktuális kérdései, a gyakorlatban felmerült problémái, a szerzői jognak más jogágakkal való kontextusa tárgyában magyar nyelven elkészített szakdolgozattal (diplomamunkával), amelyet a 2005/2006 tanév jogász alapképzése keretében nyújtottak be a felsőoktatási intézmények jogtudományi karain, és a pályázat eredményhirdetéséig nyilvános közlésre sem részben, sem teljes terjedelmében, sem más neve (vagy álnév) alatt még nem kerültek.

2. A pályázók köre:

A pályázaton a 2005/2006. tanévben jogász alapképzésben részt vevő egyetemi hallgatók indulhatnak.

3. A pályázati díj összege és annak elbírálása:

A pályázati díj összege bruttó 250.000,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint. A pályázatokat a kiíró szervezet által kijelölt 4 tagú bíráló bizottság bírálja el. Az I. helyezett bruttó 125.000,-Ft, azaz százhuszonötezer forint, a II. helyezett bruttó 75.000,- Ft, azaz hetvenötezer forint, a III. helyezett bruttó 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint pénzjutalomban részesül.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a bíráló bizottság döntésének megfelelően a díjakat megosztottan ítélje oda vagy – arra érdemes pályamű hiányában – helyezettet ne hirdessen. A pályázat kiírója támogatja a díjazott pályaművek megjelentetését az "Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle" című szakfolyóiratban.

4. A pályázat célkitűzése:

A pályázatot kiíró szándéka a szerzői és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok tudományos igényű művelésének elősegítésére, az e terület iránt elmélyült érdeklődést tanúsító jogász alapképzésben részt vevő egyetemi hallgatók ösztönzésére irányul.

5. A pályázat formai követelményei:

A pályázatok a 4. pontban megjelölt feltételeken túl nem esnek semmilyen tartalmi, terjedelmi korlátozás alá. A pályaműveket három példányban kell megküldeni a pályázatot kiírók részére, mellékelve egy nyílt nevezési lapot a következő adatok feltüntetésével:

*      A pályázó neve, életkora, egyetemi évfolyama, lakcíme, telefon és fax száma, valamint e-mail címe
*      A pályamű címe
*      A pályázó felsőoktatási intézményének a megnevezése, címe, telefon és fax száma, valamint e-mail címe
*      A konzulens tanár/tanárok neve

6. A pályázatok benyújtásának határideje: 2006. június 15.

Az eredményhirdetésről, az ünnepélyes díjátadás helyéről és időpontjáról a díjazottak külön értesítést kapnak. A pályázat végeredménye és a bíráló bizottság bírálata a pályázatot kiíró szervezet honlapján (www.mszjf.hu) is közzétételre kerül.

7. A pályázatok benyújtásának helye és címe:

Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület, 1054 Budapest, Garibaldi utca 2.

Ön itt van: Home Apáthy-díj Kiírások, eredmények