Pályázati felhívás

Az első magyar szerzői jogi törvény – az 1884. évi XVI. törvény – Arany László kezdeményezését követően Apáthy István előterjesztése alapján született meg. A törvény korszerű, a polgári viszonyokhoz igazodó kodifikációt valósított meg, a szellemi tulajdon napjainkig meghatározó elméleti alapjáról kiindulva.

A neves jogtudós, a pesti tudományegyetem hajdani rektora, Apáthy István (1829-1889), akinek személyében az 1870-es évek egyik legnagyobb tekintélyű kodifikátorát, a nemzetközi, a kereskedelmi és váltójog első tudományos művelőjét tisztelheti a hazai jogásztársadalom, szellemi öröksége ápolásának jegyében a Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület pályázatot ír ki


APÁTHY ISTVÁN-DÍJRA

1. A pályázat feltételei:

Pályázni lehet minden olyan magyar nyelven elkészített szakdolgozattal (diplomamunkával), amely a szerzői jogot, különösen a szerzői jog aktuális kérdéseit, a gyakorlatban felmerült problémáit érinti, illetve a szerzői jognak más jogágakkal vagy társadalomtudományokkal (pl. közgazdaságtan, szociológia) való interdiszciplináris kutatása tárgyában jött létre. A pályázat további feltétele, hogy a szakdolgozatot (diplomamunkát) a 2010/2011. tanév keretében a jogász alapképzés, szakjogász képzés, illetve más posztgraduális képzés keretében nyújtották be, és a pályázat eredményhirdetéséig nyilvános közlésre sem részben, sem teljes terjedelmében, sem más neve (vagy álnév) alatt még nem kerültek.

2. A pályázók köre:

A pályázaton a 2010/2011. tanévben felsőfokú képzésben részt vevő egyetemi hallgatók indulhatnak.

3. A pályázati díj összege és annak elbírálása:

A pályázati díj összege bruttó 250 000 Ft, azaz kettőszázötvenezer forint. A pályázatokat a kiíró szervezet által kijelölt öttagú bíráló bizottság bírálja el.  Az I. helyezett bruttó 125 000 Ft azaz százhuszonötezer forint, a II. helyezett bruttó 75 000 Ft, azaz hetvenötezer forint, a III. helyezett bruttó 50 000 Ft, azaz ötvenezer forint pénzjutalomban részesül.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a bíráló bizottság döntésének megfelelően a díjakat megosztottan ítélje oda vagy – arra érdemes pályamű hiányában – helyezettet ne hirdessen. A pályázat kiírója támogatja a díjazott pályaművek megjelentetését az "Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle" című szakfolyóiratban.

4. A pályázat célkitűzése:

A pályázatot kiíró szándéka a szerzői jog, és a szerzői joghoz kapcsolódó más jogágak, társadalomtudományok tudományos igényű művelésének elősegítésére, az e terület iránt elmélyült érdeklődést tanúsító felsőfokú képzésben részt vevő egyetemi hallgatók ösztönzésére irányul.
5. A pályázat formai követelményei:

A pályázatok a 4. pontban megjelölt feltételeken túl nem esnek semmilyen tartalmi, terjedelmi korlátozás alá, azonban meg kell felelniük a szakdolgozattól (diplomamunkától) elvárható alapvető formai követelményeknek. A pályaműveket három példányban kell megküldeni a pályázatot kiírók részére, mellékelve egy nyílt nevezési lapot a következő adatok feltüntetésével:

•    A pályázó neve, életkora, egyetemi évfolyama, lakcíme, telefon és fax száma, valamint e-mail címe
•    A pályamű címe
•    A pályázó felsőoktatási intézményének a megnevezése, címe, telefon és fax száma, valamint e-mail címe
•    Képzés megjelölése (alapképzés, szakjogász képzés, más posztgraduális képzés)
•    A konzulens tanár/tanárok neve

6. A pályázatok benyújtásának határideje: 2011. június 30.

Az eredményhirdetésről, az ünnepélyes díjátadás helyéről és időpontjáról a díjazottak külön értesítést kapnak. A pályázat végeredménye és a bíráló bizottság bírálata és a díjazott pályaművek a pályázatot kiíró szervezet honlapján (www.mszjf.hu) is közzétételre kerülnek.


7. A pályázatok benyújtásának helye és címe:

Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület, 1054 Budapest, Garibaldi utca 2.


Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület

A Magyar Szerzői Jog Fórum Egyeselet 2010-ben kilencedik alkalommal írt ki pályázatot az Apáthy István-díjra. A kiírásra hat pályamunka érkezett, amelyet öttagú bíráló bizottság értékelt. A bíráló bizottság úgy döntött, hogy megosztott első helyet oszt ki, II. és III. hely azonban nem került kiadásra.
A pályázat megosztott I. helyét nyerte el Scholz Ildikó "Eredetiség és átdolgozás a zeneművek körében" című dolgozata. Ritkán választott téma, amely magával az alapokkal, a szerzői jog örök dilemmájával foglalkozik: van-e tényleges normatív tartalma az "egyéni, eredeti jelleg" követelményének, vagy ez éppoly szubjektív kategória, mint maga az "eredetiség". Lehetséges-e még eredeti művet alkotni oly sok előzmény után? Kicsit filozofikus hangú, de nagy alapossággal, jó példákkal és részletezéssel megírt, sok önálló gondolatot tartalmazó dolgozat. Néhol naiv, néhol tépelődő hangján átüt, hogy a dolgozat írója őszinte érdeklődésből választotta témáját. Külön öröm és egy reménybeli leendő szerzői jogász esetében kifejezett előny, hogy a jog mellett egy másik, a szerzői jog műveléséhez egyáltalán nem lényegtelen tudományterületen (zenetudomány) is láthatóan otthonosan mozog a dolgozat írója.

Úgyszintén megosztott I. helyet nyert Kósa Lehel "Az előadóművészi tevékenység jogi védelme" című dolgozata. Korrekt felépítésű és formailag is megfelelő szakdolgozat, a választott témát igényesen, alaposan, szakszerű fogalomhasználattal járja körül, bőséges és jól feldolgozott szakirodalmat használ. A dolgozat alapján annak írója olyan személynek tűnik, akire a későbbiekben nyugodtan rá lehet bízni önálló munka elvégzését, mert kellően alapos ahhoz, hogy minden releváns részletnek utánajárjon, azok fontosságát megítélje és végül ezek alapján a rábízott feladatot megfelelően megoldja.

Az Apáthy-díj ünnepélyes átadására 2010. december 14-én 14:00 órakor kerül sor a Magyar Szabadalmi Hivatalban megrendezésre kerülő szakmai ankéton. A magyar elnökség apropóján szervezett rendezvényen előadást tart Richard Owens (szerzői jogi igazgató, WIPO), Fehér Miklós Zoltán (főosztályvezető-helyettes, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós Jogi Főosztály) és Szinger András (főigazgató, Artisjus). A szakmai ankét részletei megtalálhatóak itt.

Pályázati felhívás

Az első magyar szerzői jogi törvény – az 1884. évi XVI. törvény – Arany László kezdeményezését követően Apáthy István előterjesztése alapján született meg. A törvény korszerű, a polgári viszonyokhoz igazodó kodifikációt valósított meg, a szellemi tulajdon napjainkig meghatározó elméleti alapjáról kiindulva.

A neves jogtudós, a pesti tudományegyetem hajdani rektora, Apáthy István (1829-1889), akinek személyében az 1870-es évek egyik legnagyobb tekintélyű kodifikátorát, a nemzetközi, a kereskedelmi és váltójog első tudományos művelőjét tisztelheti a hazai jogásztársadalom, szellemi öröksége ápolásának jegyében a Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület pályázatot ír ki

 

APÁTHY ISTVÁN-DÍJRA


1. A pályázat feltételei:

Pályázni lehet minden olyan magyar nyelven elkészített szakdolgozattal (diplomamunkával), amely a szerzői jogot, különösen a szerzői jog aktuális kérdéseit, a gyakorlatban felmerült problémáit érinti, illetve a szerzői jognak más jogágakkal vagy társadalomtudományokkal (pl. közgazdaságtan, szociológia) való interdiszciplináris kutatása tárgyában jött létre. A pályázat további feltétele, hogy a szakdolgozatot (diplomamunkát) a 2009/2010. tanév keretében a jogász alapképzés, szakjogász képzés, illetve más posztgraduális képzés keretében nyújtották be, és a pályázat eredményhirdetéséig nyilvános közlésre sem részben, sem teljes terjedelmében, sem más neve (vagy álnév) alatt még nem került.


2. A pályázók köre:

A pályázaton a 2009/2010. tanévben felsőfokú képzésben részt vevő egyetemi hallgatók indulhatnak.

3. A pályázati díj összege és annak elbírálása:

A pályázati díj összege bruttó 250 000 Ft, azaz kettőszázötvenezer forint. A pályázatokat a kiíró szervezet által kijelölt öttagú bíráló bizottság bírálja el.  Az I. helyezett bruttó 125 000 Ft azaz százhuszonötezer forint, a II. helyezett bruttó 75 000 Ft, azaz hetvenötezer forint, a III. helyezett bruttó 50 000 Ft, azaz ötvenezer forint pénzjutalomban részesül.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a bíráló bizottság döntésének megfelelően a díjakat megosztottan ítélje oda vagy – arra érdemes pályamű hiányában – helyezettet ne hirdessen. A pályázat kiírója támogatja a díjazott pályaművek megjelentetését az "Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle" című szakfolyóiratban.


4. A pályázat célkitűzése:

A pályázatot kiíró szándéka a szerzői jog, és a szerzői joghoz kapcsolódó más jogágak, társadalomtudományok tudományos igényű művelésének elősegítésére, az e terület iránt elmélyült érdeklődést tanúsító felsőfokú képzésben részt vevő egyetemi hallgatók ösztönzésére irányul.


5. A pályázat formai követelményei:

A pályázatok a 4. pontban megjelölt feltételeken túl nem esnek semmilyen tartalmi, terjedelmi korlátozás alá. A pályaműveket három példányban kell megküldeni a pályázatot kiírók részére, mellékelve egy nyílt nevezési lapot a következő adatok feltüntetésével:

- A pályázó neve, életkora, egyetemi évfolyama, lakcíme, telefon és fax száma, valamint e-mail címe
- A pályamű címe
- A pályázó felsőoktatási intézményének a megnevezése, címe, telefon és fax száma, valamint e-mail címe
- Képzés megjelölése (alapképzés, szakjogász képzés, más posztgraduális képzés)
- A konzulens tanár/tanárok neve


6. A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. június 30.

Az eredményhirdetésről, az ünnepélyes díjátadás helyéről és időpontjáról a díjazottak külön értesítést kapnak. A pályázat végeredménye, a bíráló bizottság bírálata és a díjazott pályaművek a pályázatot kiíró szervezet honlapján (www.mszjf.hu) is közzétételre kerülnek.

7. A pályázatok benyújtásának helye és címe:

Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület, 1054 Budapest, Garibaldi utca 2.

A Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület 2009. évben is – immár nyolcadik alkalommal – pályázatot írt ki az Apáthy István-díjra. A pályázatra öt munka érkezett, melyeket öttagú bíráló bizottság értékelt. A bíráló bizottság által meghatározott eredmény szerint a II. helyezés nem került kibocsátásra, a III. helyezést pedig megosztva kapta két pályázó.

A beadott munkák egyértelműen tükrözték a hallgatók felkészültségét, a szerzői jog, a szellemi tulajdon joga iránti érdeklődésüket, konzulenseik értő irányítását. Valamennyi pályamű kétség kívül megfelel a hallgatókat kibocsátó jogi karok diplomamunka iránti elvárásainak. A bíráló bizottság azonban azt vizsgálta, hogy mi az a többlet, van-e ilyen a dolgozatban, ami a díj elnyerésére jogosíthatja a fiatal kollégát.

A pályázat I. helyezettje Lovas Lilla JúliaA szoftver jogi oltalma” című munkája lett. A pályamű jól megválasztott, pontosan értékelt szempontok szerint mutatja be a számítógépi programalkotások szerzői jogi védelmének határait, a szoftveriparág egyes szereplőinek tényleges, bár gyakran rejteni szándékozott érdekeit e védelem más eszközökkel történő kiváltására, továbbá azokat a részint jogos, részint alaptalan kételyeket és félelmeket, amelyeknek következtében a számítógéppel megvalósított találmányok szabadalmazhatósági feltételeinek egységesítésére irányuló Uniós törekvések egyelőre kudarcot vallottak. Komoly érdeme a pályaműnek, hogy jól azonosítja a választott téma talán legfontosabb vitakérdését: milyen tekintetben ismerhető el a szabadalmazhatóság feltételeként a szoftver által kiváltott hatás műszaki/technikai jellege?

Megosztott III. helyezést kapott Bagoly AndreaA szerző jogai és azok megsértése esetén igényelhető polgári jogi eszközök, különös tekintettel a kártérítésre” című dolgozata. A pályamunka jól előkészítve vezeti fel a témát, részletesen ismerteti a személyhez fűződő és a vagyoni jogokat, valamint a szerzői jogok feletti rendelkezési jogosultság megközelítésének elméleteit, majd a jelenleg hatályos szerzői jogi törvény megoldásait.

Úgyszintén megosztott III. helyezést kapott Nagy Dániel EndreA Creative Commons licenc az Egyesült Államok és Magyarország jogrendszerének fényében” című dolgozata. A pályázó jól választotta meg a dolgozat témáját: az elmúlt években sok figyelmet kapott és még ma is aktuális kérdéssel foglalkozik. Érdeme a pályaműnek, hogy a jól láttatja a Creative Commons rendszer szerzői jogon belül történő elhelyezkedését és annak eszköz-jellegét. A dolgozat alapján nyilvánvaló, hogy az író a szerzői jog rendszerével, illetve a Creative Commonsszal kapcsolatosan határozott személyes véleménnyel rendelkezik, ez azonban csak olyan mértékben befolyásolja a szerző objektivitását, amely egy érezhetően őszinte érdeklődésből választott szakdolgozati témánál még megengedett.

Ön itt van: Home Apáthy-díj Kiírások, eredmények