A neves jogtudós, a pesti tudományegyetem hajdani rektora, az első magyar szerzői jogi törvény előterjesztője, Apáthy István (1829-1889) szellemi öröksége ápolásának jegyében a Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület pályázatot ír ki


APÁTHY ISTVÁN-DÍJRA

1. A pályázat feltételei:

Pályázni lehet minden olyan magyar nyelven elkészített szakdolgozattal (diplomamunkával), amely a szerzői jogot, különösen a szerzői jog aktuális kérdéseit, a gyakorlatban felmerült problémáit érinti, illetve a szerzői jognak más jogágakkal vagy társadalomtudományokkal (pl. közgazdaságtan, szociológia) való interdiszciplináris kutatása tárgyában jött létre. A pályázat további feltétele, hogy a szakdolgozatot (diplomamunkát) a 2012/2013. tanév keretében a jogász alapképzés, szakjogász képzés, illetve más posztgraduális képzés keretében nyújtották be, és a pályázat eredményhirdetéséig nyilvános közlésre sem részben, sem teljes terjedelmében, sem más neve (vagy álnév) alatt még nem kerültek.

2. A pályázók köre:

A pályázaton a 2012/2013. tanévben felsőfokú képzésben részt vevő egyetemi hallgatók indulhatnak.

3. A pályázati díj összege és annak elbírálása:

A pályázati díj összege bruttó 250 000 Ft, azaz kettőszázötvenezer forint. A pályázatokat a kiíró szervezet által kijelölt öttagú bíráló bizottság bírálja el.  Az I. helyezett bruttó 125 000 Ft azaz százhuszonötezer forint, a II. helyezett bruttó 75 000 Ft, azaz hetvenötezer forint, a III. helyezett bruttó 50 000 Ft, azaz ötvenezer forint pénzjutalomban részesül.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a bíráló bizottság döntésének megfelelően a díjakat megosztottan ítélje oda vagy – arra érdemes pályamű hiányában – helyezettet ne hirdessen. A pályázat kiírója támogatja a díjazott pályaművek megjelentetését az "Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle" című szakfolyóiratban.

4. A pályázat célkitűzése:

A pályázatot kiíró szándéka a szerzői jog, és a szerzői joghoz kapcsolódó más jogágak, társadalomtudományok tudományos igényű művelésének elősegítésére, az e terület iránt elmélyült érdeklődést tanúsító felsőfokú képzésben részt vevő egyetemi hallgatók ösztönzésére irányul.


5. A pályázat formai követelményei:

A pályázatok a 4. pontban megjelölt feltételeken túl nem esnek semmilyen tartalmi, terjedelmi korlátozás alá, azonban meg kell felelniük a szakdolgozattól (diplomamunkától) elvárható alapvető formai követelményeknek. A pályaműveket három példányban kell megküldeni a pályázatot kiírók részére, mellékelve egy nyílt nevezési lapot a következő adatok feltüntetésével:

•    A pályázó neve, életkora, egyetemi évfolyama, lakcíme, telefon és fax száma, valamint e-mail címe
•    A pályamű címe
•    A pályázó felsőoktatási intézményének a megnevezése, címe, telefon és fax száma, valamint e-mail címe
•    Képzés megjelölése (alapképzés, szakjogász képzés, más posztgraduális képzés)
•    A konzulens tanár/tanárok neve

A pályázathoz csatolni szükséges a konzulens oktató (oktatók) rövid, írásos ajánlását.

6. A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. július 30.

Az eredményhirdetésről, az ünnepélyes díjátadás helyéről és időpontjáról a díjazottak külön értesítést kapnak. A pályázat végeredménye és a bíráló bizottság bírálata és a díjazott pályaművek a pályázatot kiíró szervezet honlapján (www.mszjf.hu) is közzétételre kerülnek.

7. A pályázatok benyújtásának helye és címe:

Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület, 1068 Budapest, Városligeti fasor 38.


Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület

A Magyar Szerzői Jog Fórum Egyesület 2012-ben tizenegyedik alkalommal írt ki pályázatot az Apáthy István-díjra. A kiírásra a korábbi években megszokottnál több, összesen 10 pályamunka érkezett, amelyet hattagú bíráló bizottság értékelt. A bíráló bizottság örömmel tapasztalta, hogy ebben a kiírásban kiváló pályamunkák születtek, a dolgozatok többsége mind szakmailag, mind formailag magas színvonalon elkészített munkák voltak.

A bíráló bizottság döntése alapján a 2012. évi Apáthy István-díjra kiírt pályázat első helyezését Bándy Krisztina nyerte el, dolgozatának címe: Az előadóművészek védelme a magyar és a francia szabályozás tükrében.

A pályázaton második helyezésben részesült Böröcz István: A torrentezés büntetőjogi megítélése című dolgozatával.

A bíráló bizottság harmadik helyben részesítette Bujáky Anikót, A filmek és más audiovizuális alkotások jogharmonizációja az Európai Unióban című dolgozatáért.

A neves jogtudós, a pesti tudományegyetem hajdani rektora, az első magyar szerzői jogi törvény előterjesztője, Apáthy István (1829-1889) szellemi öröksége ápolásának jegyében a Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület pályázatot ír ki az

APÁTHY ISTVÁN-DÍJRA

1. A pályázat feltételei:

Pályázni lehet minden olyan magyar nyelven elkészített szakdolgozattal (diplomamunkával), amely a szerzői jogot, különösen a szerzői jog aktuális kérdéseit, a gyakorlatban felmerült problémáit érinti, illetve a szerzői jognak más jogágakkal vagy társadalomtudományokkal (pl. közgazdaságtan, szociológia) való interdiszciplináris kutatása tárgyában jött létre. A pályázat további feltétele, hogy a szakdolgozatot (diplomamunkát) a 2011/2012. tanév keretében a jogász alapképzés, szakjogász képzés, illetve más posztgraduális képzés keretében nyújtották be, és a pályázat eredményhirdetéséig nyilvános közlésre sem részben, sem teljes terjedelmében, sem más neve (vagy álnév) alatt még nem kerültek.

2. A pályázók köre:

A pályázaton a 2011/2012. tanévben felsőfokú képzésben részt vevő egyetemi hallgatók indulhatnak.

3. A pályázati díj összege és annak elbírálása:

A pályázati díj összege bruttó 250 000 Ft, azaz kettőszázötvenezer forint. A pályázatokat a kiíró szervezet által kijelölt öttagú bíráló bizottság bírálja el.  Az I. helyezett bruttó 125 000 Ft azaz százhuszonötezer forint, a II. helyezett bruttó 75 000 Ft, azaz hetvenötezer forint, a III. helyezett bruttó 50 000 Ft, azaz ötvenezer forint pénzjutalomban részesül.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a bíráló bizottság döntésének megfelelően a díjakat megosztottan ítélje oda vagy – arra érdemes pályamű hiányában – helyezettet ne hirdessen. A pályázat kiírója támogatja a díjazott pályaművek megjelentetését az "Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle" című szakfolyóiratban.

4. A pályázat célkitűzése:

A pályázatot kiíró szándéka a szerzői jog, és a szerzői joghoz kapcsolódó más jogágak, társadalomtudományok tudományos igényű művelésének elősegítésére, az e terület iránt elmélyült érdeklődést tanúsító felsőfokú képzésben részt vevő egyetemi hallgatók ösztönzésére irányul.

5. A pályázat formai követelményei:

A pályázatok a 4. pontban megjelölt feltételeken túl nem esnek semmilyen tartalmi, terjedelmi korlátozás alá, azonban meg kell felelniük a szakdolgozattól (diplomamunkától) elvárható alapvető formai követelményeknek. A pályaműveket három példányban kell megküldeni a pályázatot kiírók részére, mellékelve egy nyílt nevezési lapot a következő adatok feltüntetésével:

  • ·A pályázó neve, életkora, egyetemi évfolyama, lakcíme, telefon és fax száma, valamint e-mail címe
  • ·A pályamű címe
  • ·A pályázó felsőoktatási intézményének a megnevezése, címe, telefon és fax száma, valamint e-mail címe
  • ·Képzés megjelölése (alapképzés, szakjogász képzés, más posztgraduális képzés)
  • ·A konzulens tanár/tanárok neve

A pályázathoz csatolni szükséges a konzulens oktató (oktatók) rövid, írásos ajánlását.

6. A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. június 29.

Az eredményhirdetésről, az ünnepélyes díjátadás helyéről és időpontjáról a díjazottak külön értesítést kapnak. A pályázat végeredménye és a bíráló bizottság bírálata és a díjazott pályaművek a pályázatot kiíró szervezet honlapján (www.mszjf.hu) is közzétételre kerülnek.

7. A pályázatok benyújtásának helye és címe:

Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület, 1068 Budapest, Városligeti fasor 38.

A Magyar Szerzői Jog Fórum Egyesület 2011-ben tízedik alkalommal írt ki pályázatot az Apáthy István-díjra. A kiírásra három pályamunka érkezett, amelyet öttagú bíráló bizottság értékelt. A bíráló bizottság úgy döntött, hogy I. és II. helyet nem oszt ki, kiosztja azonban a III. helyet, és egy pályázót tárgyjutalomban részesít.

A bíráló bizottság a III. helyet Táborszky Bence Andrásnak ítélte „A közös jogkezelés és az azt érintő változások napjainkban” című pályamunkájáért. A bíráló bizottság kiemelte, hogy a pályázó a közös jogkezelésre vonatkozó komplex szabályrendszerben pontosan eligazodott, illetve hogy a dolgozat helyes arányokkal tért ki a legaktuálisabb gyakorlati és jogelméleti kérdésekre.

Szabó Krisztina Janka tárgyjutalomban részesült, „A reklám mint folyamatosan változó szerzői jogi alkotás" című dolgozatáért. A bíráló bizottság kiemelte, hogy a pályázó egy ritkán feldolgozott témát választott, és azt igényesen, a rendelkezésre álló szakirodalom részletes feldolgozásával oldotta meg, jelentős teret szentelve a párhuzamos jogterületek világának is.

Az Apáthy-díj ünnepélyes átadására 2011. november 3-án 14:00 órakor kerül sor a Rátkai Márton klubban (1068 Budapest, Városligeti fasor 38.) megrendezésre kerülő szakmai ankéton. A Nemzeti Szellemi-tulajdonvédelmi Stratégiáról és a médiaszabályozásról tartott rendezvényen előadást tart dr. Tóth Zita titkár (Hamisítás Elleni Nemzeti Testület),dr. Kiss Zoltán mb. igazgató (Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap) és dr. Andrássy György főosztályvezető (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság). A szakmai ankét részletei megtalálhatóak itt.

Ön itt van: Home Apáthy-díj Kiírások, eredmények