Apáthy-díj 2009 eredmény

Megjelent: 2009. november 12

A Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület 2009. évben is – immár nyolcadik alkalommal – pályázatot írt ki az Apáthy István-díjra. A pályázatra öt munka érkezett, melyeket öttagú bíráló bizottság értékelt. A bíráló bizottság által meghatározott eredmény szerint a II. helyezés nem került kibocsátásra, a III. helyezést pedig megosztva kapta két pályázó.

A beadott munkák egyértelműen tükrözték a hallgatók felkészültségét, a szerzői jog, a szellemi tulajdon joga iránti érdeklődésüket, konzulenseik értő irányítását. Valamennyi pályamű kétség kívül megfelel a hallgatókat kibocsátó jogi karok diplomamunka iránti elvárásainak. A bíráló bizottság azonban azt vizsgálta, hogy mi az a többlet, van-e ilyen a dolgozatban, ami a díj elnyerésére jogosíthatja a fiatal kollégát.

A pályázat I. helyezettje Lovas Lilla JúliaA szoftver jogi oltalma” című munkája lett. A pályamű jól megválasztott, pontosan értékelt szempontok szerint mutatja be a számítógépi programalkotások szerzői jogi védelmének határait, a szoftveriparág egyes szereplőinek tényleges, bár gyakran rejteni szándékozott érdekeit e védelem más eszközökkel történő kiváltására, továbbá azokat a részint jogos, részint alaptalan kételyeket és félelmeket, amelyeknek következtében a számítógéppel megvalósított találmányok szabadalmazhatósági feltételeinek egységesítésére irányuló Uniós törekvések egyelőre kudarcot vallottak. Komoly érdeme a pályaműnek, hogy jól azonosítja a választott téma talán legfontosabb vitakérdését: milyen tekintetben ismerhető el a szabadalmazhatóság feltételeként a szoftver által kiváltott hatás műszaki/technikai jellege?

Megosztott III. helyezést kapott Bagoly AndreaA szerző jogai és azok megsértése esetén igényelhető polgári jogi eszközök, különös tekintettel a kártérítésre” című dolgozata. A pályamunka jól előkészítve vezeti fel a témát, részletesen ismerteti a személyhez fűződő és a vagyoni jogokat, valamint a szerzői jogok feletti rendelkezési jogosultság megközelítésének elméleteit, majd a jelenleg hatályos szerzői jogi törvény megoldásait.

Úgyszintén megosztott III. helyezést kapott Nagy Dániel EndreA Creative Commons licenc az Egyesült Államok és Magyarország jogrendszerének fényében” című dolgozata. A pályázó jól választotta meg a dolgozat témáját: az elmúlt években sok figyelmet kapott és még ma is aktuális kérdéssel foglalkozik. Érdeme a pályaműnek, hogy a jól láttatja a Creative Commons rendszer szerzői jogon belül történő elhelyezkedését és annak eszköz-jellegét. A dolgozat alapján nyilvánvaló, hogy az író a szerzői jog rendszerével, illetve a Creative Commonsszal kapcsolatosan határozott személyes véleménnyel rendelkezik, ez azonban csak olyan mértékben befolyásolja a szerző objektivitását, amely egy érezhetően őszinte érdeklődésből választott szakdolgozati témánál még megengedett.