Apáthy István (1829-1889), a pesti tudományegyetem hajdani rektora, neves jogtudós, az 1800-as évek második felének egyik legnagyobb tekintélyű kodifikátora volt. A magyar jogásztársadalomban a kereskedelmi és váltójog első hazai tudományos művelőjeként szerzett magának hírnevet, ugyanakkor elévülhetetlen érdemeket szerzett magának a szerzői jog területén is.

Nevéhez fűződik egyebek között a kiadói ügyletek szabályozása az 1875. évi XXXVII. törvénycikk nyolcadik címében , továbbá Arany László kezdeményezésére az első magyar szerzői jogi törvény - az 1884. évi XVI. törvény - előterjesztése is. A szellemi tulajdon máig meg nem haladott elméleti alapjáról kiindulva az említett törvények korszerű, a polgári viszonyokhoz igazodó kodifikációt valósítottak meg,.

Apáthy István szellemi öröksége ápolásának jegyében a Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület - a Magyar Szabadalmi Hivatallal közösen - rendszeresen pályázatot ír ki az Apáthy István-díjra.

A pályázat célja a szerzői és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok tudományos igényű művelésének elősegítése, az e terület iránt elmélyült érdeklődést tanúsító joghallgatók ösztönzése. A 2002-től kezdve évente kiírt pályázatra az Egyesület olyan szerzői jogi témában, magyar nyelven írt, a kiírás tanévében elkészített szakdolgozatokat (diplomamunkákat) várt, melyeket a jogász alap-, illetve posztgraduális képzés keretében nyújtottak be a felsőoktatási intézmények jogtudományi karain, és nyilvános közlésre korábban még nem kerültek.

A korábbi évek győztesei az alábbi pályázók, illetve pályamunkák voltak:

2002.
Tosics Nóra: A szerzői jog nemzeti, nemzetközi és regionális kimerülésének kérdései
Tóta Krisztián: Filmek jogvédelme internetes felhasználásukkal szemben
Financsek Zsuzsanna: A nemzetközi trendek hatása a filmekre vonatkozó magyar szerzői jogi szabályozás alakulására
Bolla Zsófia: A szoftver szerzői jogi védelme

2003.
Bodó Gergely: A mű integritásának sérelme építészeti aspektusban

2004.
Dudás Ágnes: A szoftver szerzői jogi védelme

2005.
Berta Alíz: A szerzői jogérvényesítés rendje a TRIPS Egyezményben a hatályos magyar és Európai Uniós normatív szabályozásra kitekintéssel
Pogácsás Anett: Szerzői jogi kérdések a televíziózásban - az információs társadalom kihívásai
Horváth Katalin: Szerzői jogi felelősség hiperlink alkalmazásakor

2006.
A bíráló bizottság döntése alapján nem került kiosztásra az Apáthy-díj.

2007.
Schlemmer Tamás: A fájlmegosztás jogi kérdései

2008.
Fodor Klaudia: A magáncélú másolás kompenzációjának lehetőségei az Európai Unióban

2009.
Lovas Lilla Júlia: A szoftver jogi oltalma
Bagoly Andrea: A szerző jogai és azok megsértése esetén igényelhető polgári jogi eszközök, különös tekintettel a kártérítésre
Nagy Dániel Endre: A Creative Commons licenc az Egyesült Államok és Magyarország jogrendszerének fényében

2010.
Kósa Lehel István: Az előadóművészi tevékenység jogi védelme
Scholz Ildikó: Eredetiség és átdolgozás a zeneművek körében

2011.
Táborszky Bence András: A közös jogkezelés és az azt érintő változások napjainkban (harmadik díj)
Szabó Krisztina Janka: A reklám mint folyamatosan változó szerzői jogi alkotás (tárgyjutalom)

2012.
Bándy Krisztina: Az előadóművészek védelme a magyar és a francia szabályozás tükrében
Böröcz István: A torrentezés büntetőjogi megítélése
Bujáky Anikó: A filmek és más audiovizuális alkotások jogharmonizációja az Európai Unióban

2013.
Holler Péter: Jogközösség a szellemi tulajdonon
Schwertner Nikolett Beatrix: A zeneművek szerzői jogi szabályozása egy zeneszerző szemszögéből
Takó Sándor: A filmkészítés folyamatát övező polgári jogi kérdések Magyarországon és az Egyesült Államokban, különös tekintettel a szerzői jogra

2014.
Tímár Adrienn: Filmvászonhősök a szellemi tulajdon labirintusában: A filmipar 21. századi jogi kihívásai a character merchandising területén
Gyémánt András: Az online zeneipar terjeszkedőben – Szerzői jogi kilátások az internet korában
Takács Nóra Emese: Zeneművek és filmek felhasználása digitális környezetben

2015.
Viltsek Anna - A kiadói szerződések jogi szabályozásával kapcsolatos kérdések
Szabó János - A szoftverek szerzői joga
 

Ön itt van: Home Apáthy-díj