Bemutatkozunk

A Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület (MSzJF) 2001. március 21-én alakult meg a szerzői jog érvényesítésének, fejlődésének, valamint az alkotók és jogtulajdonosok védelmének előmozdítása céljából. Alapszabályunk szerint további céljaink, feladataink közé tartozik a szerzői jog hazai, európai és nemzetközi helyzetének tanulmányozása, fejlődésének figyelemmel kisérése, az erre vonatkozó információk gyűjtése, a Szerzői Jogi Szakértő Testület, valamint – szerzői jogi tevékenységük tekintetében – a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és más állami szervek munkájának társadalmi támogatása, valamint az ALAI (Association et Litteraire Artistique Internationale, Párizs) céljainak szolgálata és tevékenységében való részvétel. Az MSzJF-et 2001-ben – Közép-és Kelet-Európában elsőként – fogadta nemzeti csoportjai közé az ALAI.

Az Egyesület eddigi történetének legnagyobb eseménye az ALAI 2003. évi kongresszusának megrendezése volt, melyre az ALAI 2001. évi new-york-i kongresszusán kértek fel bennünket. Az ALAI , eredetileg mint Nemzetközi Irodalmi Társaság (Association Littéraire Internationale), az alkotók jogainak védelmére és előmozdítására életre hívott rangos nemzetközi szervezet 1878-ban, Párizsban jött létre Victor Hugo elnökletével. Később, miután tevékenységi köre bővült, Nemzetközi Irodalmi és Művészeti Társasággá (Association Littéraire et Artistique Internationale) alakult át 1884-ben. A Társaság egyik legfőbb érdeme, hogy kezdeményezte annak a nemzetközi diplomáciai értekezletnek az összehívását, amelynek eredményeként 1886-ban, Bernben elfogadták az irodalmi és művészeti művek védelméről szóló Berni Egyezményt, miután előzetesen az Egyezmény tervezetének a kidolgozásában döntő szerepet játszott. A Berni Egyezmény, a többszöri felülvizsgálat eredményeként, ma is a nemzetközi szerzői jogi védelem döntő fontosságú normáit tartalmazza, amelyeknek alkalmazása kötelező a Kereskedelmi Világszervezet tagországai és a Szellemi Tulajdon Világszervezete 1996-ban elfogadott és 2002-ben hatályba lépett egyik "Internet szerződése", a Szerzői Jogi Szerződés (WCT), részesei számára is.

A 2003. szeptember 15-17. között Budapesten megtartott ALAI kongresszus általános címe "Az alkotók jogvédelme az információs társadalomban" volt. A háromnapos program első két napján a szerzői jog internettel kapcsolatos kérdései szerepeltek a napirenden, míg a harmadik nap témája – ilyen súllyal első alkalommal az ALAI történetében – az előadóművészek jogvédelme volt. A kongresszus szakmai programjában 24 országból 256-an vettek részt (a társasági programokon ezen kívül 62 kísérő személy vett részt). A kongresszuson két ENSZ szakosított intézmény, a Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO/OMPI) és az UNESCO képviseltette magát, jelen volt továbbá az Európai Bizottság képviselője és az Egyesült Államok Szerzői Jogi Hivatalának vezetője is. A kongresszus résztvevői elismeréssel fogadták a kongresszus szakmai és kulturális programját (amely utóbbinak része volt a Nemzeti Filharmonikusoknak a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében Kocsis Zoltán vezényletével a kongresszus részére adott koncertje és a Magyar Szabadalmi Hivatal által a kivilágított esti Budapestet bemutatásával egybekötött fogadása).

Az Egyesület – az ALAI munkájában való részvétel mellett – évente több alkalommal szervez szakmai ankétot a szerzői jog aktuális kérdéseinek megvitatása érdekében. A programok lebonyolítása során kiemelkedően jó együttműködést sikerült kialakítani a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesülettel , illetve a Magyar Szabadalmi Hivatallal, azokon rendszeresen számos a szerzői jog iránt érdeklődő személy vesz részt. Soron következő programjainkról az Eseménynaptárból tájékozódhat.

Az MSzJF különös hangsúlyt fektet a szerzői jogok tudományos igényű művelésének elősegítésére, az e terület iránt elmélyült érdeklődést tanúsító joghallgatók ösztönzésére. A végzős joghallgatók számára rendszeresen kiírásra kerülő Apáthy-díjról részletesen tájékozódhat az erről szóló menüpontból .

Megalapítása óta az Egyesület tagsága folyamatosan bővült, így az Egyesületnek immár több mint 80 tagja van, közöttük számosan a magyar szerzői jog kiváló szakemberei.

Egyesületünk számára fájdalmas veszteséget okozott Dr. Pálos Györgynek, az Egyesület alapító alelnökének 2003-ban bekövetkezett halála. Emlékét tisztelettel megőrizzük.

Honlapunk elkészítésnek célja, hogy valamennyi érdeklődő számára megfelelő tájékoztatást nyújtsunk az Egyesület életéről. Amennyiben legjobb szándékunk ellenére mégsem talál választ kérdéseire, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.

Ön itt van: Home